Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Stránka 1 z 45  > >>

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Pozvánka

v souladu s § 91 odst.1/ zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění Vás zvu na 6. zasedání Zastupitelstva obce Pokřikov, které se koná ve čtvrtek dne 16.12.2021 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Ministerstvo životního prostředí, vydalo příručku, která je průvodcem pro domácnosti využívající k vytápění spalovací stacionární zdroje na pevná paliva s ohledem na ekonomický a ekologický způsob vytápění. 

Zde, ke stažení.

 

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

 U S N E S E N Í   č. 5

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.11.2021

 přítomni zastupitelé:  Jiří Kadidlo, Iva Melezínková ,  Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík,  Tomáš Vodvárka

Obecní zastupitelstvo projednalo:

 1.   Určení ověřovatelů zápisu
2.   Avízo pro změnu rozpočtu obce č.21-112
3.   Rozpočtové opatření č.6/2021
4.   Rozpočtové opatření č.7/2021
5.   Rozpočtové opatření č.8/2021
6.   Žádost o finanční dar – Českobratrská církev evangelická Raná
7.   Žádost o finanční dar – Římskokatolická farnost Raná
8.   Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku – Jednota s.d. Hlinsko
9.   Žádost o finanční příspěvek – Senior Centrum Skuteč
10. Změna pravomoci starosty k rozpočtovým opatřením
11. Výročí 630 let od první zmínky

 


Následující: Obecní úřad