Vytisknout tuto stránku

Aktuality

Stránka 1 z 41  > >>

Kategorie: usneseni
Zaslal: admin

Obec POKŘIKOV
U S N E S E N Í č. 2
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.3.2021

přítomni zastupitelé: Jiří Kadidlo, Iva Melezínková , Tomáš Vodvárka , Petr Sodomka, David Ondráček, Oldřich Černík, Štěpán Kněžour

Obecní zastupitelstvo projednalo:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Strategický rozvojový plán – nabídka zpracování
3. Dodatek č.3 ke smlouvě na svoz odpadů
4. Smlouva o sdružování prostředků na nákup fondu pro knihovny
5. Dodatek č.9 ke smlouvě o spolupráci na zajištění LSPP
6. Dodatek č.4 ke smlouvě o spolupráci – stomatologická pohotovost
7. Univerzita třetího věku
8. Zpracování projektové dokumentace „Realizace společných zařízení Pokřikov – II..etapa“
9. Nabídka na úpravu pozemku č.p.2456
10. Cenová nabídka pasportu komunikací
11. Nákup pracovních oděvů
12. Keramická pec pro MŠ
13.Oprava povrchu cesty u KD a Sodomku

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Rozpočtové opatření 1 / 2021

Vyvěšno: 10. 3. 2021

Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin
Kategorie: Úřední deska
Zaslal: admin

Upozoňujeme občany, že je nutné, aby si každý vlastník označil číslem popisným nádobu na komunální odpad (popelnici), která bude následně očipována. Podrobné informace v letáku níže.

Evidenční systém sběrných nádob na komunální odpad - kompletní informace.Následující: Obecní úřad